فارکس حرفه ای در افغانستان

ساختار نمودارهای شمعی

نکته: هر کندل یک بازه زمانی مشخص را نشان می‌دهد بدین معنا که مثلا در بازه زمانی یک روزه هر کندل چهار نوع قیمت روز را نشان می‌دهد. یا به عنوان ساختار نمودارهای شمعی مثال در بازه زمانی یک ساعته هر کندل چهار نوع قیمت مشخص در بازه زمانی یک ساعته را نشان می‌دهد.

نمودار شمعی -->

> > This page is ساختار نمودارهای شمعی based on a Wikipedia article written ساختار نمودارهای شمعی by contributors (read/edit).
Text is available under the CC BY-SA 4.0 license; additional terms may apply.
Images, videos and audio are available under their respective licenses.

Tell your ساختار نمودارهای شمعی friends about Wikiwand!

  • Introduction
  • هیکین آشی
  • تاریخچه کندل استیک های ژاپنی
  • منابع

Suggest as cover photo

Would you like to suggest this photo as the cover photo for this article?

Thank you for helping!

Your input will affect cover photo selection, along with input from other users.

Thanks for reporting this video!

This browser is not supported by Wikiwand :(
Wikiwand requires a browser with modern capabilities in order to provide you with the best reading experience.
Please ساختار نمودارهای شمعی download and use one of the following browsers:

An extension you use may be preventing Wikiwand articles from loading properly.


If you're using HTTPS Everywhere or you're unable to access any article on Wikiwand, please consider switching to HTTPS (https://www.wikiwand.com).

An extension you use may be preventing Wikiwand articles from loading properly.

If you are using an ساختار نمودارهای شمعی Ad-Blocker, it might have mistakenly blocked our content. You will ساختار نمودارهای شمعی need to temporarily disable your Ad-blocker to view this page.

Please click the "Downloads" ساختار نمودارهای شمعی icon in the Safari toolbar, open the first download in the list,
then click Install

مقالات مرتبط

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

برو به دکمه بالا