ویدئوهای آموزشی فارکس

اصول کار با انواع فیبوناچی

سهامداری هوشمندانه

درباره کتاب :
کتاب حاضر از جامع ترین و کامل ترین کتاب های الگوهای هارمونیک است که برای نخستین بار در کشور منتشر می شود. این کتاب از 4 بخش مجزا تشکیل شده که مولف در آن ضمن معرفی الگوهای شمعی ، فیبوناچی و انواع آن و نکات برجسته معامله با آنها به معرفی الگوهای هارمونیک و انواع آن می پردازد.
مطالعه این کتاب را به تمامی علاقمندان به بازارهای سرمایه (فارکس، سهام، کالا و غیره) توصیه می کنیم چرا که مولف در این کتاب از جدیدترین منابع مربوطه و تجربیات تدریس و معاملات خود استفاده کرده است.

فهرست مطالب :

مقدمه بخش اول: هارمونيك تريدينگ فصل اول : هارمونيك تريدينگ
ناحيه پتانسيل بازگشتي ؛(PRZ) ناحيه همگرايي
قوانين كلي
اندازگيري حركت قيمت
PRZ ميله هاي قيمت در ناحيه
بازگشت ايده آل فصل دوم: تنظيمات هارمونيك بي اعتبار
علايم هشدار دهنده
شكست
1. شكاف هاي قيمت
2. ته پايا نها
3. دامنه هاي افراطي قيمت
خلاصه بخش دوم: شكاف هاي قيمت و انواع آن فصل اول: شكاف هاي قيمت فصل دوم: انواع شكاف ها
1 شكاف متداول يا منطقه اي
2 شكاف شكست
3 شكاف تداوم
4 شكاف خستگي
ديگر شكاف ها
1. شكاف رو به بالاي كامل
2. شكاف رو به پايين كامل
3. شكاف رو به بالاي جزئي
4 الگوهاي هارمونيك در بازارهاي سرمايه
4. شكاف رو به پايين جزئي
پرشدن شكاف ها
تفسير شكاف هاي قيمت فصل سوم: بازگشت جزيره اي فصل چهارم: شكاف صبحگاهي
پر شدن شكاف صبحگاهي
دگرگوني شكاف هاي صبحگاهي
تفسير شكاف صبحگاهي
اهميت شكاف صبحگاهي در بازار بخش سوم: الكوهاي شمعي ژاپني فصل اول: نمودارهاي شمعي
ساختار شمع ها
اهميت نقطه آغازين و پاياني بازار فصل دوم: الگوهاي شمعي
ساختار الگوهاي شمعي
1. بدنه هاي بلند در مقايسه با بدنه هاي كوتاه
2. سايه هاي بلند در مقايسه با سايه هاي كوتاه
فرفره
دوجي
3. صعودي در مقايسه با نزولي فصل سوم: تحليل الگوهاي شمعي
الگوهاي شمعي بازگشتي
1. الگوهاي بازگشتي صعودي
(Hammer) همر
(Piercing Pattern) الگوي نافذ
(Bullish Engulfing Pattern) الگوي پوشاننده صعودي
ستاره
توصيف الگوي ستاره و معيارهاي آن
(Morning Star) ستاره صبحگاهي
2. الگوهاي بازگشتي نزولي
(Shooting Star) ستاره ثاقب
(Dark Cloud Cover) الگوي ابر سياه
(Bearish Engulfing Pattern) الگوي پوشاننده نزولي
(Evening Star) ستاره شامگاهي فصل چهارم: نكات الگوهاي شمعي
1) الگوهاي شمعي تركيبي
2) الگوهاي شمعي و ناحيه مقاومت
3) الگوهاي شمعي و ناحيه حمايت
4) شكل گيري دوجي در نمودار
5) نكات ديگر بخش چهارم: فيبوناچي و ترازهاي آن فصل اول: معرفي فيبوناچي
معماي زاد و ولد خرگوش فصل دوم: سري فيبوناچي و روابط آن
برخي از اسرار سري فيبوناچي
عدد في؛ نسبت طلايي فصل سوم:اصول کار با انواع فیبوناچی هندسه فيبوناچي
1 مستطيل طلايي
2 مارپيچ طلايي فصل چهارم: فيبوناچي و طبيعت
نسبت طلايي در بدن انسان
DNA مارپيچ هاي فصل پنجم: فيبوناچي و بازارهاي سرمايه
ترازهاي فيبوناچي در بازارهاي مالي
6 الگوهاي هارمونيك در بازارهاي سرمايه
اصول كار با انواع فيبوناچي فصل ششم: فيبوناچي بازگشتي و اصول كار با آن
فيبوناچي بازگشتي داخلي
محاسبات رياضي
مراحل رسم
نحوه معامله
مثال هاي معاملاتي
فيبوناچي بازگشتي خارجي
محاسبات رياضي
مراحل رسم
نحوه معامله
مثال هاي معاملاتي فصل هفتم: فيبوناچي پروجكشن و اصول كار با آن
محاسبات رياضي
مراحل رسم
نحوه معامله
مثال هاي معاملاتي فصل هشتم: فيبوناچي انبساطي و اصول كار با آن
محاسبات رياضي
مراحل رسم
نحوه معامله
مثال هاي معاملاتي
نكات مهم معامله در ترازهاي فيبوناچي
PRZ ترازهاي فيبوناچي در ناحيه فصل نهم: روندهاي هارمونيك
نتيجه گيري بخش پنجم: الگوهاي هارمونيك فصل اول:الگوي AB=CD
الگوي AB=CD 1 صعودي
وضعيت ايده آل
(SL) و ضرر (TP) تعيين حد سود
مثال هاي معاملاتي
الگوي AB=CD 2 نزولي
وضعيت ايده آل
(SL) و ضرر (TP) تعيين حد سود
مثال هاي معاملاتي
AB=CD 3 سايرالگوهاي
1,27 يا 1,61 AB=CD الگوي
مثال هاي معاملاتي
0,618 يا 0,786 AB=CD الگوي
مثال هاي معاملاتي
ab=cd داراي AB=CD الگوي
مثال هاي معاملاتي فصل دوم: الگوي گارتلي
گارتلي ايده آل
1 گارتلي صعودي
وضعيت ايده آل
(SL) و ضرر (TP) تعيين حد سود
مثال هاي معاملاتي
2 گارتلي اصول کار با انواع فیبوناچی نزولي
وضعيت ايده آل
(SL) و ضرر (TP) تعيين حد سود
مثال هاي معاملاتي
گارتلي در انتهاي روند
فصل سوم: الگوي پروانه
1 پروانه ايده آل
8 الگوهاي هارمونيك در بازارهاي سرمايه
پروانه صعودي
وضعيت ايده آل
(SL) و ضرر (TP) تعيين حد سود
مثال هاي معاملاتي
2 پروانه نزولي
وضعيت ايده آل
(SL) و ضرر (TP) تعيين حد سود
مثال هاي معاملاتي فصل سوم: الگوي خفاش
خفاش صعودي
خفاش نزولي
خفاش ايده آل
نحوه معامله
(SL) و ضرر (TP) تعيين حد سود
مثال هاي معاملاتي فصل چهارم: الگوي خرچنگ
خرچنگ صعودي
خرچنگ نزولي
خرچنگ ايده آل
خرچنگ عميق
نحوه معامله
(SL) و ضرر (TP) تعيين حد سود
مثال هاي معاملاتي فصل پنجم: الگوي 3 حمله
3 حمله صعودي
3 حمله نزولي
3 حمله ايده آل
نحوه معامله
(SL) و ضرر (TP) تعيين حد سود
مثال هاي معاملاتي
3 حمله در نواحي ويژه
0- فصل ششم: الگوي 5
0- شرايط اساسي تشكيل الگوي 5
0 صعودي - الگوي 5
0 نزولي . الگوي 5
نحوه معامله
(SL) و ضرر (TP) تعيين حد سود
مثال هاي معاملاتي بخش ششم: PRZ تائيد نواحي فصل اول: (PRZ) تاييد ناحيه پتانسيل بازگشتي
1 رجوع به نمودارهاي ديگر
PRZ 2 شكاف هاي قبلي در ناحية
3 حجم فصل دوم: بررسي نمودار فصل سوم: ابزارهاي معامله فصل چهارم: ايجاد يك طرح معاملاتي
قوانين معاملاتي
اقدامات
طرح يا پلان معاملاتي
نتيجه گيري
ضمائم
فرهنگ واژگان و اصطلاحات فاركس
منابع

اصول کار با انواع فیبوناچی

آموزش جامع نكات بورسي با هدف بالا بردن سطح اطلاعات فعالان بورس و گسترش فرهنگ سرمایه گذاری در جهت گسترش سطح اقتصادی جامعه - با استفاده از منابع معتبر آموزشي و با ذكر منبع
پيشنهادات: [email protected]

About
Platform

#آموزش
#تحلیل_تکنیکال
10 قانون تحلیل تکنیکال از جان مورفی:

9 – روندهای نامعتبر را تشخیص دهید
از اندیکاتور ADX برای این منظور استفاده کنید. اندیکاتور Average Directional Movement Index یا به اختصار ADX با سنجش درجه روند به شما کمک می‌کند تا بدانید که آیا یک روند در بازار وجود دارد یا نه.
رشد خط ADX نشان‌دهنده یک روند پرقدرت احتمالی و خط نزولی ADX اغلب اوقات نمایانگر نبود روند است. با وجود خط صعودی ADX باید از میانگین‌های متحرک استفاده کرد و اگر خط ADX نزولی بود، باید از اسیلاتورها بهره گرفت. بنابراین با رسم خط ADX و تشخیص مسیر آن، معامله‌گر می‌تواند سبک معامله مناسب در شرایط فعلی بازار را تشخیص دهد.

#آموزش
#تحلیل_تکنیکال
10 قانون تحلیل تکنیکال از جان مورفی:

10 – حجم معاملات را نادیده نگیرید
حجم معاملات یکی از مهمترین فاکتورها برای تایید یک رویداد است. حجم، زودتر از قیمت، چیزهای را به ما نشان می‌دهد و مهم است که در هنگام وجود روندها، شاهد حجم معاملات بیشتر در جهت حرکت روند باشیم.
به عبارتی در اصول کار با انواع فیبوناچی یک روند صعودی، در هنگام صعود قیمت باید شاهد رشد حجم باشید. این افزایش حجم، نشان‌دهنده این است که سرمایه جدید وارد بازار شده و روند را پشتیبانی می‌کند. پس کاهش حجم در یک روند صعودی نشان‌دهنده ضعف روند و احتمال تغییر روند است.

اصول فیبوناچی:
انواع ابزارهای فیبوناچی در بازارهای مالی، روشی برای تحلیل بازگشت یا ادامه روند می باشند. از منظری انواع ابزارهای فیبوناچی نقاط حمایت و مقاومت می باشند که با ابزارها و روش های گوناگون رسم می شوند. این سطوح بازگشت بر خلاف حمایت و مقاومت های قبلی که تنها قیمتی خاص را نقطه حساس تلقی می کردند می توانند قیمتی خاص، منحنی روی نموداری، خطی مورب یا زمان خاصی را نقطه حساس حمایت یا مقاومت تعریف کنند. در استفاده از ابزارهای فیبوناچی درصدها اهمیتی فوق العاده دارند. عموم این درصدها از نسبت درصدهای بین اعداد فیبوناچی بدست می آیند. به غیر از چند عدد ابتدای سری اعداد فیبوناچی، هر کدام از اعداد دنباله، تقریبا ۱٫۶۱۸ برابر عدد قبل از خود هستند (نسبت طلایی) و هر عدد ۰٫۶۱۸ برابر عدد بعد از خود می باشد. این نسبت ها به درصد به ترتیب ۱۶۱٫۸ درصد و اصول کار با انواع فیبوناچی ۶۱٫۸ درصد می شوند. درصدهای دیگری نیز مهم هستند که در زیر می آید. تقسیم عدد اول به عدد دوم سری اعداد فیبوناچی یک به یک یا به عبارتی ۱۰۰ درصد را نشان می دهد. تقسیم عدد دوم به عدد سوم سری اعداد فیبوناچی ۰٫۵ یا به عبارتی ۵۰ درصد را نشان می دهد. در اعداد بالاتر سری اعداد فیبوناچی و تقسیم هر عدد به دو عدد بعد از آن، مشاهده می شود حاصل تقسیم به ۳۸٫۲ درصد تمایل می کند. در اعداد بالاتر سری اعداد فیبوناچی و تقسیم هر عدد به سه عدد بعد از آن، مشاهده می شود حاصل تقسیم به ۲۳٫۶ درصد تمایل دارد.

اصول کار با انواع فیبوناچی

استفاده از فیبوناچی در تحلیل بورس

فیبوناچی در تحلیل بورس چیست ؟

یکی از پرطرفدارترین ابزارهای تحلیلی، نسبت های فیبوناچی هستند که توسط یک ریاضیدان ابداع شده اند.طبق تحقیقات او و سایر دانشمندان، نسبت‌ های فیبوناچی در زندگی روزمره انسان های وجود دارند.پس از مشاهده کاربردهای مختلف آن ها، معامله گران نیز متوجه شدند که در بازارهای مالی نیز این نسبت ها کاربرد داشته و برای تعیین نقاط ورود و خروج تکنیک مناسبی محسوب می شود.نحوه استفاده از این ابزار به وفور و در مراجع مختلف شرح داده شده است.فیبوناچی ابزار مختلفی برای تحلیل تکنیکال دارد که در اینجا فقط به معرفی سه مورد آن ها می پردازیم.

1) فیبوناچی اصلاحی

2) فیبوناچی گسترشی

3) فیبوناچی بازتاب دهنده

فیبوناچی اصلاحی:

تقریباً مهمترین و پرکاربردترین ابزار فیبوناچی همین فیبو اصلاحی است.با استفاده از این ابزار می توان نقاط احتمالی بازگشت برای یک حرکت اصلاحی به منظور تعیین نقاط ورود و خروج را مشخص نمود.قبل از شروع کار باید ابتدا درصدهای معمول تحلیلی فیبوناچی را بشناسیم.این درصدها عبارتند از:

23.6 38.2 50 61.8 78.2 100

درصد ۶۱٫۸ به درصد طلایی معروف است و بسیار با اهمیت می باشد و اکثر حرکات اصلاحی در این ناحیه به وقوع می پیوندند.ذکر این نکته ضروری است که ۵۰ جزو اعداد فیبوناچی نیست.اما برخی معتقدند که اکثر اوقات قیمت به سطح ۵۰% واکنش های مناسبی نشان می دهد.بنابراین استفاده از عدد 50 نیز در این مجموعه درصدها مرسوم شده است.

بیشتر بخوانید : تحلیل تکنیکال

نحوه استفاده از فیبوناچی:

فرض کنید قیمت دلار از 10 به 11 هزار تومان رسیده است و اکنون در حال افت قیمت می باشد.از کجا بدانیم بازگشت احتمالی قیمت از چه نواحی ممکن است اتفاق بیفتد؟ باید از برخی ابزار بهره جست تا بتوان هر چند بصورت حدودی محل واکنش های قیمتی را تعیین نمود.

فیبوناچی اصلاحی یکی از بهترین ابزار کمکی است! حتما به نحوه ترسیم فیبوناچی اصلاحی توجه ویژه ای داشته باشید.نحوه ترسیم آن ها را به درستی فرا بگیرید، زیرا اکثر افراد ترسیم فیبو اصلاحی را به اشتباه انجام می دهند.بر اساس قاعده زمانی که پس از یک حرکت صعودی، بازار شروع به یک روند نزولی اصلاحی می کند، شما باید از ابتدا تا انتهای حرکت صعودی یک فیبوناچی اصلاحی ترسیم کنید.زمانی که یک حرکت نزولی داشته باشیم، بلعکس این حالت اتفاق می افتد.

معامله گری با سطوح فیبوناچی:

نکته بسیار مهم این است که صرف رسیدن قیمت ها به سطوح فیبوناچی دلیلی برای بازگشت قیمت ها و سفارش گذاری به قصد انجام معامله نمی باشد.بر اساس تجربه سطوح کمتر از 50 % مانند 38 و 23 درصد در مواقع روندهای پر قدرت و اصلاح های سنگین خیلی قدرت بازگشت قیمت و تغییر روندها را نداشته و براحتی شکسته می شوند.اما سطوحی مانند 50 و 61 % بسیاری از بازگشت های قیمتی را رقم می زنند.بنابراین از این ابزار باید به عناون یکی از روش های تحلیل و به عنوان مکمل استفاده نماییم و به دنبال گواه های معاملاتی دیگری نیز باشیم.

الگوی کندلی:

بطور مثال می توان از الگوهای کندلی ژاپنی به عنوان یکی از مکمل های روش فیبوناچی استفاده نمود مثلا روی یکی از سطوح فیبو اصلاحی قیمت توقف کرده و همزمان یک الگوی بازگشتی کندل نیز شکل می گیرد.در این حالت با توجه به استراتژی معاملاتی خود به اندازه کافی گواه نموداری برای ورورد به معامله خرید دارید.

بیشتر بخوانید : تحلیل بنیادی

سطوح حمایت/مقاومت و تبدیل سطوح:

ترکیب سطوح فیبوناچی با سطوح حمایت/ مقاومت استاتیک و داینامیک می تواند یکی از معتبرترین سبک های تحلیلی ممکن باشد.زیرا شما در این حالت با استفاده از ابزارهای تحلیلی قدرتمند اقدام به تعیین نقاط بازگشتی نمودار نموده اید.مثلاً ناحیه 61 % با یک سطح حمایتی کلاسیک و خط روند متقاطع شده است، که در این صورت یک سیگنال بسیار قوی صادر شده است.هنگام استفاده از سطوح فیبوناچی نیز قواعد تبدیل سطوح را همانند تحلیل کلاسیک به یاد داشته باشید.زیرا قدرت و کیفیت تحلیل بالا می رود.

تعیین حد ضرر و حد سود:

از دیگر کاربردهای سطوح فیبوناچی تعیین حد ضرر و حد سود معاملات می باشد.این سطوح بعلت خاصیت بازگشتی آن ها اعتبار بالایی برای تعیین شکست های اصلی و روند جاری بازار دارند.مثلا در تعیین حد ضرر بدان معنی که در صورت شکست نقاط حساس می توانند هشدار تغییر روند را صادر نموده و از ماندن بیش از حد در معامله و افزایش مقادیر ضرر و زیان جلوگیری می کنند.

در مورد تعیین حد سود نیز از تعیین مقادیر سود کم یا زیاد که موجب کاهش کیفیت و کارایی معاملات می شوند، پیش گیری می نمایند.بطور مثال در سطح 38 درصد سفارش خرید برای یک نماد قرار داده می شود، به منظور تعیین حد ضرر می توان از ناحیه مهم 50 % استفاده نمود و برای حد سود نیز سطح 78 % به منظور خروج از معامله انتخاب می شود.حتی در صورت نیاز می توان از این سطوح برای تعیین پاداش به ریسک هم استفاده نمود.

مقالات مرتبط

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

برو به دکمه بالا