دوره جامع کریپتو و فارکس

سعید عبدالملکی بورس

انتخاب روش غلط سعید عبدالملکی بورس در اجرای بانکداری اسلامی عامل اصلی تورم، فساد، سوداگری، عدم‌شفافیت و حذف تولید در اقتصاد است. بانک می‌‌توانست از روش مدیریت سرمایه‌گذاری حساب‌‌های سبد و صندوق استفاده یا سپرده سرمایه‌گذاری عقود اسلامی را اجرا کند. بساط سود علی‌‌الحساب و قطعی را جمع کنید.

بررسی ارتباط بین عملکرد و نامتقارنی اطلاعات با ساختار سرمایه در شرکت‌های پذیرفته‌شده در بورس اوراق بهادار تهران

در این پژوهش پیرو پژوهش‌های زایتون و تیان [1] بر شرکت‌های اردنی به بررسی ارتباط بین عملکرد و نامتقارنی اطلاعات با ساختار سرمایه در شرکت‌های پذیرفته‌شده در بورس اوراق بهادار تهران طی دوره زمانی 29/12/79 تا 29/12/91 پرداخته شد. با توجه به شرایط نمونه‌گیری و اعمال محدودیت‌ها شصت شرکت نمونه آماری این تحقیق را تشکیل می‌دهد. در این پژوهش از نسبت بدهی برای ساختار سرمایه به‌منزله متغیر مستقل و از معیار bid – Ask spread ، طبق مدل ونکاتش و چیانگ، برای نامتقارنی اطلاعات و از معیارهای کیو توبین، بازده سهام و P/E برای عملکرد شرکت به‌منزله متغیرهای وابسته استفاده ‌شد. برای تخمین آزمون مدل از رگرسیون تلفیقی و نرم‌افزارهای اِکسل و ای‌ویوز استفاده‌ شد. نتایج نشان‌دهنده رابطه معنادار تمامی متغیرهای مستقل پژوهش با متغیر وابسته سعید عبدالملکی بورس است. جمع‌بندی سه فرضیه اول نشان می‌دهد، عملکرد با ساختار سرمایه رابطه معنادار دارد. همچنین، طبق فرض چهارم بین نامتقارنی اطلاعات و ساختار سرمایه رابطه مثبت و معنادار وجود دارد. [1] . Zeitun & Tian

کلیدواژه‌ها

  • ساختار سرمایه
  • عملکرد شرکت و نامتقارنی اطلاعاتی

عنوان مقاله [English]

Relationship between Performance and Information Asymmetry with Capital Structure in Companies listed on Tehran Stock Exchange

نویسندگان [English]

  • hasan ghalibaf- asl
  • zahra Abdolmaleki

In this study, following Tian and Zeitun’s researches on Jordanian companies, the سعید عبدالملکی بورس relationship between performance and asymmetric information is surveyed in the capital structure of سعید عبدالملکی بورس listed companies on Tehran Stock Exchange during the period 2001/03/19 to 2012/03/19. Due to sampling conditions and limitations 60 companies were selected as samples. In this study, the ratio of debt for capital structure is used as the independent variable and the criterion bid-Ask spread is used according to Venkatesh and Chiang’s model for information asymmetry and the سعید عبدالملکی بورس criterions Q Tobin, stock returns and P/E is used for the companies’ performance as the dependent variable. The pooled regression and Excel and Eviews software programs are used to estimate the test of model. The results indicate a significant relationship between all independent variables and the dependent variable. Summarizing the three first hypotheses suggests that performance has significant correlation with capital structure. Also according to the fourth hypothesis, there is a significant positive relationship between information asymmetry and capital structure.

مقالات مرتبط

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

برو به دکمه بالا