دوره جامع کریپتو و فارکس

معرفی شغل

از ابتدای اجرای طرح اشتغال پایدار روستایی؛
تسهیلات بانک توسعه تعاون ۵۴ هزار شغل پایدار ایجاد کرد

تسهیلات بانک توسعه تعاون 54 هزار شغل پایدار ایجاد کرد

به گزارش رصد روز، بانک توسعه تعاون تا نیمه دوم اردیبهشت سال جاری با پرداخت تسهیلات اشتغال پایدار روستایی و عشایری ۵۳ هزار و ۷۷۷ شغل پایدار در سراسر کشور ایجاد کرد.

اطلاعات سامانه کارا نشان می دهد که از ابتدای معرفی شغل اجرای طرح اشتغال پایدار روستایی و عشایری، بانک توسعه تعاون ۲۹ هزار و ۸۹۹ میلیارد ریال در قالب این سرفصل تسهیلات پرداخت کرده است.
استان کرمانشاه با ۵۹۳۶ اشتغال ایجاد شده در رتبه اول، استان‌های خراسان رضوی با ۴۲۷۲، سیستان و بلوچستان با ۲۸۰۶، فارس با ۲۵۴۹ و هرمزگان با معرفی شغل ۲۲۸۵ در رتبه دوم تا پنجم اشتغال زایی قرار دارند.
استان‌های کرمانشاه با ۴۷۹۷ طرح، سیستان و بلوچستان با ۱۹۶۳، گلستان با ۱۴۶۱، گیلان با ۱۳۵۳ و فارس با ۱۱۸۸ طرح در رتبه‌های اول تا پنجم تعداد طرح‌های پرداختی در این طرح معرفی شغل ملی قرار دارند.
این گزارش تصریح می کند که میزان تسهیلات پرداختی بانک توسعه تعاون در طرح ملی اشتغال پایدار روستایی و عشایری به ۳۰ هزار میلیارد ریال نزدیک شده است.
استان‌های کرمانشاه با پرداخت ۲۳۹۸ میلیارد ریال، سیستان و بلوچستان با معرفی شغل ۱۷۳۳، خراسان رضوی با ۱۶۵۸، مازندران با ۱۲۹۱وگیلان با ۱۲۵۶میلیارد ریال در رتبه‌های اول تا پنجم میزان پرداخت تسهیلات قرار دارند.
از ابتدای اجرای طرح «اشتغال پایدار روستایی وعشایری»، بانک توسعه تعاون به عنوان بانک عامل این طرح اقدامات و فعالیت‌های قابل توجهی در این موضوع انجام داده است.
بانک توسعه تعاون در کنار دو بانک و یک صندوق کارآفرینی وظیفه پرداخت تسهیلات اشتغال پایدار روستایی وعشایری را بر عهده دارد. این طرح بزرگ ملی از سال ۱۳۹۷ به طور رسمی آغاز شده است.

تسهیلات بانک توسعه تعاون 54 هزار شغل پایدار ایجاد کرد

تسهیلات بانک توسعه تعاون 54 هزار شغل پایدار ایجاد کرد

بانک توسعه تعاون تا نیمه دوم اردیبهشت سال جاری با پرداخت تسهیلات اشتغال پایدار روستایی و عشایری 53 هزار و 777 شغل پایدار در سراسر کشور ایجاد کرد.

به گزارش شما و اقتصاد و به نقل از روابط عمومی بانک توسعه تعاون: اطلاعات سامانه کارا نشان می دهد که از ابتدای اجرای طرح اشتغال پایدار روستایی و عشایری، بانک توسعه تعاون 29 هزار و 899 میلیارد ریال در قالب این سرفصل تسهیلات پرداخت کرده است.
استان کرمانشاه با 5936 اشتغال ایجاد شده در رتبه اول، استان‌های خراسان رضوی با 4272، سیستان و بلوچستان با 2806، فارس با 2549 و هرمزگان با 2285 در رتبه دوم تا پنجم اشتغال زایی قرار دارند.
استان‌های کرمانشاه با 4797 طرح، سیستان و بلوچستان با 1963، گلستان با 1461، گیلان با 1353 و فارس با 1188 طرح در رتبه‌های اول تا پنجم تعداد طرح‌های پرداختی در این طرح ملی قرار دارند.
این گزارش تصریح می کند که میزان تسهیلات پرداختی بانک توسعه تعاون در طرح ملی اشتغال پایدار روستایی و عشایری به 30 هزار میلیارد ریال نزدیک شده است.
استان‌های کرمانشاه با پرداخت 2398 میلیارد ریال، سیستان و بلوچستان با 1733، خراسان رضوی با 1658، مازندران با 1291وگیلان با 1256میلیارد ریال در رتبه‌های اول تا پنجم میزان پرداخت تسهیلات قرار دارند.
از ابتدای اجرای طرح «اشتغال پایدار روستایی وعشایری»، بانک توسعه تعاون به عنوان بانک عامل این طرح اقدامات و فعالیت‌های قابل توجهی معرفی شغل در این موضوع انجام داده است.
بانک توسعه تعاون در کنار دو بانک و یک صندوق کارآفرینی وظیفه پرداخت تسهیلات اشتغال پایدار روستایی وعشایری را بر عهده دارد. این طرح بزرگ ملی از سال 1397 به طور رسمی آغاز شده است.

معرفی شغل تسهیلات بانک توسعه تعاون ۵۴ هزار شغل پایدار ایجاد کرد

بانک توسعه تعاون تا نیمه دوم اردیبهشت سال جاری با پرداخت تسهیلات اشتغال پایدار روستایی و عشایری ۵۳ هزار و ۷۷۷ شغل پایدار در سراسر کشور ایجاد کرد.

تسهیلات بانک توسعه تعاون ۵۴ هزار شغل پایدار ایجاد کرد

به گزارش تجارت گردان به نقل از روابط عمومی بانک توسعه تعاون، اطلاعات سامانه کارا نشان می‌دهد که از ابتدای اجرای طرح اشتغال پایدار روستایی و عشایری، بانک توسعه تعاون ۲۹ هزار و ۸۹۹ میلیارد ریال در قالب این سرفصل تسهیلات پرداخت کرده است.
استان معرفی شغل کرمانشاه با ۵۹۳۶ اشتغال ایجاد شده در رتبه اول، استان‌های خراسان رضوی با ۴۲۷۲، سیستان و بلوچستان با ۲۸۰۶، فارس با ۲۵۴۹ و هرمزگان با ۲۲۸۵ در رتبه دوم تا پنجم اشتغال زایی قرار دارند.
استان‌های کرمانشاه با ۴۷۹۷ طرح، سیستان و بلوچستان با ۱۹۶۳، گلستان با ۱۴۶۱، گیلان با ۱۳۵۳ و فارس با ۱۱۸۸ طرح در رتبه‌های اول تا پنجم تعداد طرح‌های پرداختی در این طرح ملی قرار دارند.
این گزارش تصریح می‌کند که میزان تسهیلات پرداختی بانک توسعه تعاون در طرح ملی اشتغال پایدار روستایی و عشایری به ۳۰ هزار میلیارد ریال نزدیک شده است.
استان‌های کرمانشاه با پرداخت ۲۳۹۸ میلیارد ریال، سیستان و بلوچستان با ۱۷۳۳، خراسان رضوی با ۱۶۵۸، مازندران با ۱۲۹۱وگیلان با ۱۲۵۶میلیارد ریال در رتبه‌های اول تا پنجم میزان پرداخت تسهیلات قرار دارند.
از ابتدای اجرای طرح «اشتغال پایدار روستایی وعشایری»، بانک توسعه تعاون به عنوان بانک عامل این طرح اقدامات و فعالیت‌های قابل توجهی در این موضوع انجام داده است.
بانک توسعه تعاون در کنار دو بانک و یک صندوق کارآفرینی وظیفه پرداخت تسهیلات اشتغال پایدار روستایی وعشایری را بر عهده دارد. این طرح بزرگ ملی از سال ۱۳۹۷ به طور رسمی آغاز شده است.

مقالات مرتبط

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

برو به دکمه بالا